Każdy system alarmowy – w podstawowej wersji – składa się z 5 elementów: centrali alarmowej, szyfratora, czujek, sygnalizatora alarmowego oraz dodatkowych przycisków napadowych. Centrala alarmowa sprzyja prostej obsłudze posiadanego przez nas rozwiązania. Szyfrator, zwany również manipulatorem pozwala nam zaprogramować system, a następnie zarządzać jego pracą. O włamaniu bądź jego próbie informuje nas sygnalizator alarmowy. Każde system alarmowy posiada co najmniej kilka sygnalizatorów, które umieszczane w różnych punktach domu, we właściwej chwili emitują sygnał dźwiękowy. Kluczowym elementem alarmu jest czujka wykrywająca ruch. Standardowe urządzenia wyposażone zostały w kilkadziesiąt czujek różnego rodzaju i o zróżnicowanej zasadzie działania.

Zakładanie alarmów w Kościerzynie

Chociaż montaż systemu alarmowego wydaje się prosty, kluczem do sukcesu w zakresie bezpieczeństwa wszystkich domowników jest przemyślana instalacja– uwzględniająca każdy możliwy scenariusz włamania.